Moottorihäiriöiden diagnosointi ja korjaus

Auton vian diagnosointi

Vikakoodin luku

Luemme vikakoodit kaiken merkkisistä henkilö- ja pakettiautoista. Vikakoodin luku on diagnosoinnin ensimmäinen vaihe, joka kertoo mistä vikaa kannattaa lähteä ensimmäisenä etsimään. Mikäli auton diagnostiikkaominaisuudet on poistettu ohjelmoinnin keinoin, voimme palauttaa auton ohjelmiston alkuperäiseen tilaan vian selvittämiseksi.

Vian diagnosointi ja korjaus

Selvitämme vikakoodin taustalla olevan vian ja teemme ehdotuksen sen korjaamisesta. Mitään korjaavaa toimenpidettä ei kannata tehdä ennen kuin tiedetään kunnolla ja luotettavasti mikä on vialla.

Moottorihäiriöiden korjaus

Korjaamme moottorin toimintahäiriöt kaikenmerkkisistä henkilö- ja pakettiautoista. Tuo autosi meille, saat sen toimivana takaisin!

Hiukkassuodattimien ongelmat

Hiukkassuodattimen tukkeutuminen on usein oire muusta viasta, joka aiheuttaa hiukkassuodattimen nokeutumisen. Tällöin hiukkassuodattimen puhdistus tai vaihto ei poista varsinaista vikaa. 

Selvitämme hiukkassuodattimen tukkeutumisen juurisyyn ja toteutamme tarvittavat korjaukset ammattitaidolla.

EGR-järjestelmän viat

EGR-järjestelmä kierrättää osan pakokaasuista uudelleen sylintereihin. Kyseessä on yleensä pakosarjasta imusarjaan tuleva putki, jonka imusarjan päässä on EGR-venttiili. 

Ilmamassan hallintaan viittaavat viat ei aina liity suoraan EGR-venttiilin vioittumiseen. Vika voi aiheutua myös esimerkiksi ilmavuodosta, mittaavan osan viasta, johtosarjasta tai virheellisistä jännitteistä. 

Selvitämme vian todellisen aiheuttajan ja korjaamme autosi entistä ehompaan kuntoon.

ADBLUE, UREA liuosta käyttävien pakokaasun puhdistusjärjestelmien viat

SCR-järjestelmien viat ovat yleisiä euro6 päästöluokan dieselmoottoreissa. Ongelmat alkavat usein pakkaskelissä kun ADBLUE-liuos jäätyy ja rikkoo tankkilaitteen tai putkistoja. Anturi ja SCR-katalysaattoriviat ovat myös yleisiä. Järjestelmän viat estävät auton käytön, koska ajoneuvojen valmistajia on vaadittu ohjelmoimaan autoihin käynnistämisen esto -toiminto, mikäli vikaa ei korjata 1000km kuluessa.

Polttoainejärjestelmien viat

Polttoainejärjestelmien viat aiheuttavat suuren osan moottorihäiriöistä. Viat voivat olla ajoittaisia ja ohimeneviä, eikä vikavalo välttämättä syty mittaristoon ennen kuin sama häiriö toistuu useamman kerran. Moottorinohjainlaite valvoo järjestelmän toimintaa ja tekee jatkuvaa sisäistä tarkastusta. Poikkeavista tapahtumista jää sisäiseen muistiin lokitietoa, jota voidaan lukea tarkoitukseen sopivalla järjestelmätesterillä. 

Halvoilla OBD testereillä voi lukea vikakoodit ja nollata osan OBD-järjestelmään liittyvistä vioista. Halpa OBD-testeri kuitenkin nollaa vikamuistin ja vaikeuttaa vianetsintää poistamalla tärkeät lokitiedot. Vikakoodi ei ole yksiselitteinen, joten auton omatoimiseen korjaamiseen pelkkien vikakoodien perusteella ei yleensä kannata ryhtyä. Käytämme vianetsintään merkkikohtaisia järjestelmätestereitä, joilla vianetsintä nopeutuu eikä tarpeetonta osien vaihtoa tarvitse tehdä. Oikein tehty vianetsintä voi näin säästää huomattavasti korjauskuluja.

Turboahtimien viat

Turboahdin on nykyaikaisissa moottoreissa yleisesti käytetty komponentti jolla voidaan säädellä moottorin suoritusarvoja ja parantaa polttoainetaloutta. Turboahdin ei vaadi huoltoa ja se uusitaan tarvittaessa. Käyttöikä vaihtelee paljon ja se on altis epäpuhtauksista aiheutuville vioille. Esimerkiksi talvella kondensoituvan veden jäätyminen ja sen joutuminen ilman mukana ahtimeen voi aiheuttaa ahtimen rikkoontumisen. 

Turboahtimet ovat tehtaalla kasattuja kokonaisuuksia, joihin ei ole saatavana alkuperäislaatuisia varaosia. Ahtimen ohjaukseen käytetetään samaa moottorinohjausta kuin polttoainejärjestelmään, ja vikadiagnostiikka on näiden komponenttien osalta yhteinen. Vikakoodit ja loki ovat samaa polttoainejärjestelmien ja pakokaasulaitteiden kanssa. Ahtimeen liittyvät vikakoodit voivat hyvin johtua muusta kuin ahtimen viasta, esimerkiksi alipainetoimilaitteiden vioista sekä putkistovuodoista.

Ohjelmistoviat

Ohjelmistoviat ovat vaikeasti havaittavia vikoja jotka voivat johtua tehtaan virheistä tai jälkikäteen tehdyistä ohjelmoinneista. Merkkihuollon tehdaspäivitykset ovatkin positiiviseksi käännetty ilmaus valmistajan tekemien virheiden korjaukselle. Näillä päivityksillä korjaillaan keskeneräisenä markkinoille tuotua autoa, päästöhuijausta tai vaihdetun komponentin sopivuutta alkuperäiseen järjestelmään. 

Alkuperäinen ohjelmapäivitys

Autojen ohjelmointeja tehdään moottorin ominaisuuksien parantamiseksi tai viallisten komponentien poistamiseksi diagnoosin piiristä. Jälkikäteen ohjelmoidun auton oikean vikadiagnoosin tekemiseksi auto on ensin palautettava ohjelmistojen osalta alkuperäiseksi, ja vasta sen jälkeen jatkettava vian diagnosointia. Autot, joista on ohjelmoinnin keinoin poistettu diagnostiikkaa eivät välttämättä näytä vikakoodeja lainkaan. Jos auton huoltohistoriasa on aukkoja on aina syytä tarkistaa ohjelmiston alkuperäisyys. Pystymme tarkistamaan auton ohjelmistojen alkuperäisyyden ja palauttamaan alkuperäisen ohjelmiston lähes kaikkiin merkkeihin ja malleihin.

Pyydä pikatarjous!

Turbotec Service Partners

Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram