Takuu- ja toimitusehdot

Noudatamme 1.1.2007 voimaantulleita Moottoriajoneuvojen ja niiden osien korjausehtoja.
Ehdot ovat saatavilla asiakastiloissamme ja osoitteessa www.turbotec.fi

1.Takuu

Ajoneuvo täyttää ohjelman muutostyön jälkeenkin ajoneuvolle sillä hetkellä voimassa olevat pakokaasupäästöjen raja-arvot mitattuna käytönaikaisessa valvonnassa. Käytönaikaisella valvonnalla tarkoitetaan esim. normaalia määräaikaiskatsastuksessa suoritettavaa pakokaasupäästöjen mittausta. Annamme täyden takuun ohjelman toimivuudelle, ja kahden vuoden takuun muistipiirille ja muistipiirin asennustyölle tai päivitykselle.

2 vuoden takuu

Takuu kattaa ohjelman asennustyön, ohjelman sisältämän muistipiirin, ja sen yhteydessä mahdollisesti käytettävät komponentit. Takuu kattaa ohjelman toimivuuden ainoastaan ajoneuvon alkuperäisessä kokoonpanossa. Takuu muutetulle ohjelmalle on voimassa niin pitkään kunnes ajoneuvo vaihtaa omistajaa. kuitenkin vähintään kaksi vuotta.

10 vuoden takuu

Mikäli itse ohjelman muutetuissa osissa ilmenee ohjelmointivirhe takuuaika on 10 vuotta.

2. Takuuehdot

Takuu ei koske ajoneuvoon jälkeenpäin muutettuja tai vaihdettuja ei alkuperäisiä varaosia tai väärästä käytöstä aiheutuneita vikoja. Takuu ei myöskään koske mikäli ajoneuvon sähköjärjestelmän vika, tai muu ulkoinen tekijä on aiheuttanut muistipiirin tai ohjainlaitteen rikkoutumisen tai muun toimintahäiriön. Takuu ei koske ajoneuvon huollon yhteydessä mahdollisesti tehtävää ajoneuvovalmistajan ohjelmistopäivityksen asentamista ja ohjelmiston muuttumista tässä yhteydessä. Takuu ei vastaa työn tilaajalle/ajoneuvon haltijalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Emme korvaa ohjainlaitteessa mahdollisesti takuuajan ulkopuolella ilmeneviä vikoja.

Vianetsinnässä on ehdottomasti käytettävä Turbotec Oy:n tai sen määräämän edustajan antamia ohjeita. Mikäli ajoneuvon muu kuin ohjainlaitteen ohjelmasta tai ohjelman asennuksesta aiheutuva vika aiheuttaa toimenpiteitä, Turbotec Oy tai sen edustaja on oikeutettu normaaliin korvaukseen vian etsinnästä ja sen korjaamisesta aiheutuvien kustannuksien ja työtuntien osalta. Ohjainlaitteen avaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen. Takuuehdot eivät koske kilpailu, tai siihen rinnastettavaa käyttöä.

3. Lisätyöt

Jos asennusta suoritettaessa ilmenee tarvetta tehdä työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, asentajan pitää saada niihin asiakkaan lupa. Jos asiakkaaseen ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa, asentaja saa tehdä vain vähäisiä ja tarpeellisia työtilaukseen kuulumattomia lisätöitä, joiden tekeminen on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä yhdessä tilattujen töiden kanssa, tai tilattujen töiden loppuunsaattamiseksi. Tällaisten lisätöiden kustannukset ilman asiakkaan suostumusta saavat olla enintään 100 euroa.

4. Maksuehdot

Lasku maksetaan käteisellä tai maksukortilla työn kohteen luovutuksen yhteydessä, ellei muusta maksutavasta ole työtilausta tehtäessä sovittu. Asennuspiste perii viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain (633/82) mukaisesti. Asennuspiste voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei laskua makseta luovutuksen yhteydessä. Asennuspiste voi luovuttaa työn kohteen asiakkaalle vakuutta vastaan. Asennuspisteen oikeudesta myydä työn kohde on säädetty laissa elinkeinoharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88). Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua korjausta, kunnes virhe on korjaamon toimesta tai kustannuksella poistettu. Asiakas ei kuitenkaan voi pidättää suurempaa rahamäärää kuin mihin hänellä virheen johdosta on oikeus.

5. Huomautus

Ajoneuvokohtaiset erityisehdot uusille autoille niiden huoltoa ja takuuta koskien tulee ajoneuvon haltijan/työn tilaajan selvittää ajoneuvon myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ajoneuvon haltijan/työn tilaajan on myöskin selvitettävä liikennevakuutusehdot ja katsastusmääräykset jotka koskevat moottoritehoa ja sen muuttamista. Moottoritehon muutoksesta laadimme pyydettäessä todistuksen ohjelman muutostyön yhteydessä (40.00€), jonka voi tarvittaessa esittää katsastusviranomaisille ja vakuutusyhtiölle. Lisätietoja löydät osoitteesta www.turbotec.fi/muutoskatsastaminen sekä tulostettuna asiakastiloissamme.

6. Palautusoikeus

Jos et ole tyytyväinen ohjelmamuutokseen voit perua kaupan 10 päivän kuluessa. Kaupan purkaantumistapauksessa asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan ajoneuvon asennuspisteeseen 10 päivän kuluessa asennuksesta. Asennuspiste tarkistaa ohjausyksikön sekä diagnostiikkaportin sinetöinnin jonka jälkeen asennuspiste palauttaa ajoneuvoon alkuperäisen ohjelman. Mikäli sinetti on rikkoutunut, tai ajoneuvossa on muita merkkejä väylän tai ohjausyksikön manipuloinnista, asiakas menettää palautusoikeuden. Maksun/suorituksen palauttaminen tapahtuu pankkisiirtona suomalaisen rahalaitoksen pankkitilille viiden pankkipäivän kuluessa. Maksu palautetaan vähennettynä ohjelmiston asentamiseen ja palauttamiseen alkuperäiseksi kuluvan työajan ja komponenttien perusteella (50-150€) riippuen ajoneuvomallista ja ohjausyksiköstä.

7. Lunastamatta jättäminen

Lunastamatta jätetyistä postiennakko/matkahuolto lähetyksistä perimme tilaajalta jälkikäteen rahdin molempiin suuntiin, sekä 10€ laskutuspalkkion. Erikseen tilattavista ei varastotuotteista perimme lisäksi 50% kauppahinnasta.

Lisätietoja:
Korjausehdot
Muutoskatsastaminen

Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram