Muutoskatsastaminen

Viritetyn auton muutoskatsastaminen

Ajoneuvon haltijan tulee selvittää myyjäliikkeestä tai maahantuojalta ajoneuvokohtaiset huoltoa ja takuuta koskevat erityisehdot.

Liikennevakuutusehdot ja katsastusmääräykset saattavat sisältää ehtoja jotka koskevat moottoritehoa ja pakokaasupäästöjä. Tarvittaessa ja erikseen pyydettäessä annamme moottoritehon muutoksesta todistuksen, jonka voi tarvittaessa esittää katsastusviranomaisille ja vakuutusyhtiölle.

Liikenneministeriön päätöksen auton rakenteen muuttamisesta 779/1998 mukaan Suomeen rekisteröity ja viritetty vähäpäästöinen (yleensä vm. -89 ja uudemmat) pitää muutoskatsastaa. Vähäpäästöisen auton kohdalla muutoskatsastusta varten on toteen näytettävä auton pakokaasupäästöt eli autoon on tehtävä ns. emissiomittaus EU-direktiivien mukaan (perusdirektiivi 70/220/ETY).

Emissiomittausta ei pidä sekoittaa käytönaikaiseen mittaukseen, joka tehdään määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Emissiomittauksia suorittavat: A-Test & Consulting ja VTT.

Mittauksessa ajoneuvoa ajetaan dynamometrissä vaihtelevilla kuormituksilla jäljitellen kaupunki- ja maantieajoa. Yleensä kylmäkäynnistyksen aikana tulevat päästöt ja katalysaattoreiden lämpeneminen muodostavat kriittisen kohdan mittauksessa. Pelkkä ohjelmistomuutos harvoin muuttaa päästöjen määrää niin oleellisesti ettei auto läpäise mittausta. Muut mekaaniset muutokset, kuten katalysaattoreiden tai pakoputkiston vaihto voivat nostaa osaltaan kylmäkäynnistyksen aikaisia päästöjä. Myös ajoneuvon ja polttoainejärjestelmän kunto on ratkaisevaa ja mittauksen läpäiseminen on käytettyjen autojen kohdalla ajoneuvokohtaista.

Joissakin automalleissa on myös tarpeellista muuttaa auton alustan ominaisuuksia vastaamaan kasvanutta tehoa. Ajoneuvon käyttöön muuhun kuin kilpailutoimintaan tai vastaavaan tulee muutoskatsastusta ja tyyppihyväksyntää koskeviin kysymyksiin hakea tarvittavat hyväksynnät Ajoneuvohallintokeskukselta.

Tuotteidemme hinta ei sisällä muutoskatsastuksesta tai siihen liittyvistä muutoksista, lisätöistä, AKE:n poikkeusluvista, emissiomittauksista tai muista vastaavista seikoista mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. Tarkempia tietoja muutoskatsastuksen vaatimuksista saa esimerkiksi Traficomilta.

Lisätietoja:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1998/19980779
https://www.a-test.fi
https://www.vtt.fi
https://traficom.fi

Alla esimerkit muutoskatsastukseen tarvittavista dokumenteista. Saat meiltä muutoskatsastuksessa tarvittavan autokohtaisen tehonmittaustodistuksen ja hoidamme tarvittaessa katsastusprosessin puolestasi. Muutoskatsastukseen liittyvä emissiomittaus tai muut kulut eivät sisälly ohjelmointihintoihin.

Tehonmittaustodistus

Pakokaasumittausraportti

Sivuston toteutus: 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram